Πληροφορίες νέου

Αναρτήθηκε στις 07/10/2021

Νεο μέλος του ΕΣΕΤΕΚ η κα Νίκη Γουλιμή

Με την υπ αριθμ. 108525/6.10.2021 (ΦΕΚ 849/ΥΟΔΔ/6.10.2021) ορίστηκε ως νέο μέλος του ΕΣΕΤΕΚ (σε αντικατάσταση της πραιτηθείσας κας Ε. Κάτσου) η κα Νική Γουλιμή, συνιδρύτρια και Γενική Διευθύντρια της εταιρείας Nova Credit Inc. και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Hellas Direct.