Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια


  Αγροτική Παραγωγή, Διατροφή, Τρόφιμα, Αγρο-βιοτεχνολογία και Υδατοκαλλιέργειες

  Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  α. Παυλίδης Μιχαήλ, Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ως Πρόεδρος.
  β. Ριζοπούλου Σοφία, Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, ως Αντιπρόεδρος.
  γ. Ζαμπέλας Αντώνιος, Kαθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως μέλος.
  δ. Καθάριου Σοφία, καθηγήτρια, Τμήμα Τροφίμων, Βιοεπεξεργασίας και Επιστημών της Διατροφής,  North Carolina State University, ΗΠΑ,  ως μέλος.
  ε. Καλαντίδης Κρίτων, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεργαζόμενος Καθηγητής ΙΤΕ, ως μέλος.
  στ. Καψοκεφάλου Μαρία, Καθηγήτρια στην Διατροφή του Ανθρώπου, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου , Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος ΕΣΕΚ, ως μέλος.
  ζ. Κουτσούρης Αλέξανδρος, Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  ως μέλος.
  η. Λαδικός Δημήτριος, Διευθυντής Ε&Α, ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ και Πρόεδρος Τεχνολογικής Πλατφόρμας Τροφίμων FOOD FOR LIFE.
  θ. Μπόσης Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως μέλος.
  ι. Ρούσσος Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως μέλος.
  κ. Σαρρής Παναγιώτης, Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Βιο-Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Exeter, Μεγ. Βρετανία, ως μέλος.

  ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  α. Αγάθος Σπυρίδων, Ομότιμος Καθηγητής και Group Leader, Καθολικό Πανεπιστήμιο Λουβαίν, Βέλγιο και Κοσμήτορας, Πανεπιστήμιο Yachay Tech, Ισημερινός (Εκουαδόρ).
  β. Δεδούσης Γεώργιος, Καθηγητής Βιολογίας του Ανθρώπου, Τμήμα Επιστήμης διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
  γ. Κανελλής Άγγελος, Ομότιμος Καθηγητής Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης.
  δ. Μούτου Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιολογίας Σπονδυλωτών, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  ε. Μολασιώτης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας,  Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης.
  στ. Παναγιωτάκος Δημοσθένης, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  ζ. Παπανδρουλάκης Νικόλαος, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.
  η. Σκαλτσούνης Λέανδρος, Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών.

  Βιοεπιστήμες

  Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
  α. Ταβερναράκης Νεκτάριος, Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθυντής Κεντρικής Δ/νσης,  Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ως Πρόεδρος.
  β. Στεφανής Λεωνίδας, Καθηγητής Νευρολογίας και Νευροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ και Διευθυντής Α’ Νευρολογικής Κλινικής, ως Αντιπρόεδρος.
  γ. Βόντας Ιωάννης, Καθηγητής Γεωργικής Φαρμακολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΜΒΒ, ΙΤΕ, ως μέλος.
  δ. Γεωργούλιας Βασίλειος, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Κρήτης, ως μέλος.
  ε.Ηλιόπουλος Όθων, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής του Harvard Medical School, ΗΠΑ, και μέλος του ΕΣΕΚ, ως μέλος.
  στ. Κυρπίδης Νικόλαος, Διευθυντής του προγράμματος Προκαρυωτικής Βιολογίας & Επικεφαλής Επιστήμης Δεδομένων Μικροβιώματος, Joint Genome Institute, ΗΠΑ, ως μέλος.
  ζ. Μαμούρης Ζήσης, Καθηγητής Γενετικής Ζωικών Πληθυσμών, Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Παν/μιο Θεσσαλίας, ως μέλος.
  η. Σταματόπουλος Κωνσταντίνος, Διευθυντής, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ως μέλος.
  θ.Τσίχλης Φίλιππος, Καθηγητής Ιατρικής, Tufts University School of Medicine, ΗΠΑ ως μέλος.
  ι.Χατζιμανικάτης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χημικής Μηχανικής και Βιοχημικής, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), ως μέλος.

  ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  α. Γοργούλης Βασίλειος, Καθηγητής-Διευθυντής, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ και Συνεργαζόμενος Καθηγητής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών.
  β. Κλέτσας Δημήτριος, Διευθυντής Ερευνών, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".
  γ. Κοκκινίδης Μιχαήλ, Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
  δ. Μαγουλάς Αντώνιος, Διευθυντής Ερευνών, Διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).
  ε. Μαρανάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής Χημικής Μηχανικής (Donald B. Broughton Professor), Penn State University, ΗΠΑ.
  στ. Μοσχονάς Νικόλαος, Καθηγητής Γενικής Βιολογίας και Ιατρικής Μοριακής Γενετικής, Διευθυντής Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
  ζ. Μουδριανάκης Ευάγγελος, Καθηγητής Βιολογίας και Βιοφυσικής, Johns Hopkins University, ΗΠΑ και Ομὀτιμος Καθηγητἠς Κυτταρικἠς Βιοφυσικἠς, ΕΚΠΑ.
  η.Ουζούνης Χρήστος, Διευθυντής ερευνών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
  θ. Παναγιώτου Γεώργιος, Ερευνητής Α', Ε.ΚΕ.Β.Ε. "Αλέξανδρος Φλέμιγκ".
  ι. Ποϊράζη Γιώτα, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, ΙΤΕ .

  Ενέργεια

  Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  α. Κλαδάς Αντώνιος, Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως Πρόεδρος.
  β. Στούμπος Αθανάσιος, Διευθυντής Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ως Αντιπρόεδρος.
  γ. Βοργιάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής Βιοχημείας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών,  ως μέλος.
  δ. Ζερβός Αρθούρος, Καθηγητής,  Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως μέλος.
  ε. Ιωαννίδης Θεόφιλος, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, ΙΤΕ, ως μέλος.
  στ. Καρύτσας Κωνσταντίνος, Ασκών καθήκοντα Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας,  Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, ως μέλος.
  ζ. Μπόχτης Διονύσιος, Διευθυντής, Ινστιτούτο Βιοοικονομίας & Αγροτεχνολογίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ως μέλος.
  η. Παπαντώνης Δημήτριος, Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως μέλος.
  θ. Σταματάκη Σοφία, Καθηγήτρια, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως μέλος.
  ι. Φλωράτος Εμμανουήλ, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκός, μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών (EURASC), μέλος του ΕΣΕΚ, ως μέλος.

  ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  α. Κορνάρος Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών.
  β. Κουτρούλης Ευτύχιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης.
  γ. Λαμπρίδης Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  δ. Μάργαρης Διονύσιος-Ελευθέριος, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής, Διευθυντής του Τομέα Ενέργειας, Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος,Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.
  ε. Μπακιρτζής Αναστάσιος, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,  Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης.
  στ. Σουλιώτης Εμμανουήλ, Επιστημονικός Συνεργάτης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
  ζ. Σταυρακάκης Γεώργιος, Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών,  Πολυτεχνείο Κρήτης.
  η. Τσικαλουδάκη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  θ. Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

  Επιστήμες Μηχανικού

  Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
  α. Χαριτίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως Πρόεδρος.
  β. Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚΕΤΑ, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως Αντιπρόεδρος.
  γ. Βαρότσης Νικόλαος, Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,  Πολυτεχνείο Κρήτης, ως μέλος.
  δ. Βοσνιάκος Γεώργιος-Χριστόφορος, Καθηγητής, Σχολή Mηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως μέλος.
  ε. Γιαννέλης Εμμανουήλ, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υλικών και Αναπληρωτής Κοσμήτορας στο Πανεπιστήμιο Cornell των ΗΠΑ, μέλος του ΕΣΕΚ, ως μέλος.
  στ. Δεμίρη Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως μέλος.
  ζ. Κυμάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κρήτης, ως μέλος.
  η. Παντελάκης Σπυρίδων, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών, Πανεπιστήμιο Πατρών, ως μέλος.
  θ. Παπαντώνης Δημήτριος, Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως μέλος.
  ι. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, ως μέλος.

  ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  α. Αναστασιάδης Σπυρίδων, Καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας.
  β. Αργυροπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΤΕΙ Αθήνας.
  γ. Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης.
  δ. Κουτσούκος Πέτρος, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.
  ε. Μαρανάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής Χημικής Μηχανικής, (Donald B. Broughton Professor), Penn State University, ΗΠΑ.
  στ. Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής, κάτοχος της έδρας Susan Dod Brown και Διευθυντής του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πρίνστον, ΗΠΑ.
  ζ. Παπουτσάκης Ελευθέριος, Καθηγητής Χημικής & Βιομοριακής Μηχανικής, κάτοχος της έδρας Unidel Eugene DuPont Chair, University of Delaware, ΗΠΑ.
  η. Παυλάτου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
  θ. Σταυρουλάκης Γεώργιος, Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης.
  ι. Φούντη Μαρία, Καθηγήτρια, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

  Κοινωνικές Επιστήμες

  Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
  α. Μαλούτας Θωμάς, Kαθηγητής Ανθρώπινης Γεωγραφίας & Θεματικής Χαρτογραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ως Πρόεδρος.
  β. Κορωναίου Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο, ως Αντιπρόεδρος.
  γ. Αθανασίου Αθηνά, Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Πρόεδρος Τμήματος και μέλος του ΕΣΕΚ, ως μέλος.
  δ. Αράπογλου Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης, ως μέλος.
  ε. Θανοπούλου Μαρία, Διευθύντρια Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
  στ. Κιουπκιολής Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής Σύγχρονης Πολιτικής Θεωρίας, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, ως μέλος.
  ζ. Κουρλιούρος Ηλίας, Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Χωροταξίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, ως μέλος.
  η. Κρητικός Αλέξανδρος, Καθηγητής Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Πότσνταμ, Γερμανία, ως μέλος.
  θ. Παπαηλία Πηνελόπη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παν/μιο Θεσσαλίας, ως μέλος.
  ι.  Σταυρακάκης Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, ως μέλος.
  κ.  Σπουρδαλάκης Μιχαήλ, Καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Κοσμήτωρ Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, ως μέλος.

  ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  α. Δαλάκογλου Δημήτριος, Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Vrije του ‘Αμστερνταμ, Ολλανδία.
  β.Δουκίδης Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  γ.Καλαμπαλίκης Νικόλαος, Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας, Ινστιτούτο Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Λυών, Γαλλία.
  δ.Κουζέλης Γεράσιμος, Καθηγητής Επιστημολογίας και Κοινωνιολογίας της Γνώσης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών.
  ε.Μαυρομούστακου Ήβη-Αγγελική, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
  στ.Ρεθυμιωτάκη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών.
  ζ.Σταθοπούλου Θεώνη, Διευθύντρια Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
  η.Τσαλίκη Περσεφόνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης.
  θ.Τσίγκανου Ιωάννα, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

  Μαθηματικά & Επιστήμες της Πληροφορίας

  Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
  α. Βασίλειος Δουγαλής, Ομότιμος Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, ως Πρόεδρος.
  β. Πλεξουσάκης Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,  Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, ως Αντιπρόεδρος.
  γ. Ακρίβης Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων , ως μέλος.
  δ. Γαροφαλάκης Μίνως, Διευθυντής, Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων, Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" και Καθηγητής, Σχολή ΗΜΜΥ, Πολυτεχνείο Κρήτης, ως μέλος.
  ε. Δασκαλάκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών, ΜΙΤ, ΗΠΑ, ως μέλος.
  στ. Δαφέρμος Μιχαήλ, Καθηγητής (Lowndean) Αστρονομίας και Γεωμετρίας, University of Cambridge, Μεγ. Βρετανία και Καθηγητής Μαθηματικών, Princeton University, ΗΠΑ,  ως μέλος.
  ζ. Πιτουρά Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ως μέλος.
  η. Σμαραγδάκης Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, ως μέλος.
  θ. Σπυράτος Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής Πληροφορικής του  Πανεπιστημίου Paris-Sud, Γαλλία και μέλος του ΕΣΕΚ, ως μέλος.
  ι. Τερροβίτης Εμμανουήλ, Ερευνητής Γ', Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», ως μέλος.

  ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  α. Αλικάκος Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών.
  β. Δαλαμάγκας Θεόδωρος, Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων, Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ».
  γ. Καβράκη Λυδία, Καθηγήτρια Επιστήμης Υπολογιστών (Noah Harding Professor of Computer Science), Καθηγήτρια Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Καθηγήτρια Βιο-Μηχανικής, Καθηγήτρια μηχανολογίας, Rice University, ΗΠΑ.
  δ. Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  ε. Νικήτα Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
  στ. Σωτηρόπουλος Αριστείδης, Δρ. Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π, συνεργάτης της ΕΔΕΤ Α.Ε.
  ζ. Τζοβάρας Δημήτριος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. 
  η. Τσουμάκας Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης.
  θ. Φουντουλάκη Ειρήνη, Κύρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

  Περιβάλλον

  Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
  α. Λαγουβάρδος Κωνσταντίνος, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ως Πρόεδρος.
  β. Μπάης Αλκιβιάδης, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, ως Αντιπρόεδρος.
  γ. Καλογεράκης Νικόλαος, Καθηγητής Βιοχημικών Διεργασιών στην Προστασία Περιβάλλοντος, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, ως μέλος.
  δ. Κανακίδου Μαρία, Καθηγήτρια Υπολογιστικής Περιβαλλοντικής Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ως μέλος.
  ε. Λυμπεράτος Γεράσιμος, Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,  ως μέλος
  στ. Νένες Αθανάσιος, Καθηγητής και Johnson Faculty Fellow, Georgia Institute of Technology, ΗΠΑ, ως μέλος.
  ζ. Πανδής Σπυρίδων, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, ως μέλος.
  η. Παπαδάκης Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως μέλος.
  θ. Σκούλλος Μιχαήλ Μάριος, Ομότιμος Καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, ως μέλος.
  ι. Χοντζόπουλος Ηλίας, Συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της PRIME Laser Technology ΑΒΕΕ, εκπρόσωπος του παραγωγικού επιχειρηματικού χώρου και μέλος του ΕΣΕΚ, ως μέλος.

  ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  α. Αλμπάνης Τριαντάφυλλος, Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας και Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
  β. Ασημακόπουλος Διονύσιος, Ομότιμος Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
  γ. Βενιέρη Δανάη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
  δ.Βλάχος Χρήστος, Καθηγητής, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,  Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης.
  ε. Θεοδωρόπουλος Σταύρος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ, Αντιπρόεδρος ΣΕΠAN, εκπρόσωπος του ΣΕΠΑΝ στο EuRIC (European Recycling Industries Confederation), Aντιπρόεδρος ΣΒΑΠ.
  στ. Καραπαναγιώτη Χρυσή Κασσιανή, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
  ζ. Κουτράκης Πέτρος, Καθηγητής Περιβαλλοντικών Σπουδών, Παν/μιο Harvard, ΗΠΑ.
  η. Μιχαλόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

  Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
  α. Χατζηιωσήφ Χρήστος, Ομότιμος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας, Παν/μιο Κρήτης και διακεκριμένο μέλος ΙΤΕ, ως Πρόεδρος.
  β. Γούναρης Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  ως Αντιπρόεδρος.
  γ. Βέττας Απόστολος Φωκίων, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως μέλος.
  δ. Γκράτζιου Όλγα, Ομότιμη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης (βυζαντινή αρχαιολογία και ιστορία της βυζαντινής τέχνης), ως μέλος.
  ε. Γουργουρής Ευστάθιος, Καθηγητής Συγκριτικής Λογοτεχνίας και Κοινωνικών Σπουδών, Παν/μιο Columbia, ΗΠΑ, ως μέλος.
  στ. Κόλιας Ταξιάρχης, Διευθυντής Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, ΕΙΕ και Καθηγητής, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως μέλος.
  ζ. Παπαθωμάς Αμφιλόχιος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως μέλος.
  η. Ρούσσου Άννα, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος του ΕΣΕΚ, ως μέλος.
  θ. Τσιμπλή Ιάνθη, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Παν/μιο Cambridge, Μεγ. Βρετανία, ως μέλος.
  ι. Χαραλάμπους Παναγιώτης, Καθηγητής, Πρύτανης Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, ως μέλος.
  κ. Χαρβαλιάς Γεώργιος, Καθηγητής Εικαστικών Τεχνών, Ζωγραφικής και διευρυμένων, συνδυαστικών εκφραστικών μορφών,  Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών,  ως μέλος.

  ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  α. Αβδελά Έφη, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
  β. Βιρβιδάκης Στυλιανός, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  γ. Μαρίνης Θεόδωρος, Καθηγητής Πολυγλωσσίας και Γλωσσικής Ανάπτυξης, Παν/μιο Reading, Μεγ. Βρετανία.
  δ.Οικονομίδου Βάϊα, Ιστορικός-Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Διεύθυνσης «Ζωσιμαίας» Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων.
  ε. Παρούσης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
  στ.Ταμιωλάκη Ελένη-Μελίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
  ζ.Τσιαφάκη Δέσποινα, Αρχαιολόγος, Διευθύντρια Ερευνών, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά».
  η.Τσιβίκης Νικόλαος, Ερευνητής Μεταδιδακτορικός στο Ρωμαϊκό και Γερμανικό Κεντρικό Μουσείο, του Μάιντς (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz), Γερμανία.
  θ.Τσινόρεμα Σταυρούλα, Καθηγήτρια Σύγχρονης και Νεότερης Φιλοσοφίας, Βιοηθικής,  Πανεπιστήμιο Κρήτης.

  Φυσικές Επιστήμες

  Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
  α. Χαραλαμπίδης Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Συνεργαζόμενο Μέλος    ΔΕΠ, ΙΗΔΛ,ΙΤΕ,  ως  Πρόεδρος.
  β.  Παπαθεοδώρου Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, ως Αντιπρόεδρος.
  γ. Αργείτης Παναγιώτης, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος",  ως μέλος.
  δ. Κυρίτσης Ηλίας, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής,  Πανεπιστήμιο Κρήτης, ως μέλος.
  ε. Μικρός Εμμανουήλ, Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως μέλος.
  στ. Πλειώνης Εμμανουήλ, Διευθυντής Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών & Πρόεδρος του ΔΣ και Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, ως μέλος.
  ζ. Ορφανόπουλος Μιχαήλ, Ομότιμος Καθηγητής Χημείας, Παν/μιο Κρήτης, ως μέλος.
  η. Στρατάκης Εμμανουήλ, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, ως μέλος.
  θ. Τζαμαρίας Σπυρίδων, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως μέλος.
  ι. Τσεσμελής Εμμανουήλ, Φυσικός (Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων), Ανώτατος Φυσικός και Επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων (για κράτη μη μέλη) του CERN και Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Nanyang Technological University στην Σιγκαπούρη και μέλος του ΕΣΕΚ, ως μέλος.

  ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  α. Γεωργίου Χρήστος, Καθηγητής Βιοχημείας , Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
  β. Ζεργιώτη Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
  γ. Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πολυτεχνείου Κρήτης.
  δ. Καμίτσος Ευστράτιος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
  ε. Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
  στ. Κυλίκογλου Βασίλειος, Διευθυντής Ερευνών, Διευθυντής Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
  ζ. Λύκος Χρήστος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο της Βιέννης, Αυστρία.
  η. Ραζής Παναγιώτης του Ανδρέα, κάτοχος του υπ’αριθμ. Κυπριακού Α.Δ.Τ 519928, Καθηγητής Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  θ. Σιγάλας Μιχαήλ, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  ι. Στεφάνου Νικόλαος, Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Στερεάς Κατάστασης Τμήμα Φυσικής,  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  κ. Τσόκας Γρηγόριος, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.